Trang chủ

/

Dinh dưỡng

Thực đơn lớp Dolphin tuần 3 tháng 11/2019

21/11/2019
Thực đơn của lớp Dolphin tuần 3 tháng 11/2019. Thực đơn được xây dựng khoa học, cân bằng giữa 4 nhóm chất cần yếu cho sự phát triển của trẻ: chất bột đường; chất béo; chất đạm; chất xơ, chất khoáng và vitamin.

Thực đơn của lớp Dolphin tuần 3 tháng 11/2019. Thực đơn được xây dựng khoa học, cân bằng giữa 4 nhóm chất cần yếu cho sự phát triển của trẻ: chất bột đường; chất béo; chất đạm; chất xơ, chất khoáng và vitamin.


 

Bản quyền thuộc về Sabio.Tech. © 2019